ناجی العلی (تراژدی تلخ و کمدی شگفت)

گروه مولفان:
ماهر یوسف (نویسنده) | حجت رسولی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
ناجی العلی (تراژدی تلخ و کمدی شگفت) عنوان کتابی است از ماهر یوسف با ترجمه‌ی حجت رسولی که در 104 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ناجی العلی، ۱۹۳۶ است.