خرمشهر خانه رو به آفتاب (گفت و گو با صدیقه زمانی همسرسردار شهید عبدالرضا موسوی)[دفترادبیات و هنر مقاومت/ 549]

گروه مولفان:
صدیقه (موسوی) زمانی (نویسنده) | هدایت الله بهبودی (مصاحبه گر) | احد گودرزیانی (مصاحبه گر) | مرتضی سرهنگی (مصاحبه گر)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
خرمشهر خانه رو به آفتاب (گفت و گو با صدیقه زمانی همسرسردار شهید عبدالرضا موسوی) [دفترادبیات و هنر مقاومت/549] عنوان کتابی است از صدیقه (موسوی) زمانی که در 32 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهیدان است.