ما همه سرباز بودیم ((خاطرات اسیر آزاد شده مهدی تجر))[جنگ ایران و عراق، خاطرات آزادگان/ 72]

مولف:
داود بختیاری دانشور (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
ما همه سرباز بودیم ((خاطرات اسیر آزاد شده مهدی تجر)) [جنگ ایران و عراق، خاطرات آزادگان/72] عنوان کتابی است از داود بختیاری دانشور که در 396 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. از داود بختیاری دانشور، کتاب‌های ما همه سرباز بودیم(شرکت انتشارات سوره مهر)، فرمانده شهر(شرکت انتشارات سوره مهر)، زندگی در مه(شرکت انتشارات سوره مهر)، مردی که خواب نمی دید(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.