ما همه سرباز بودیم ((خاطرات اسیر آزاد شده مهدی تجر))[جنگ ایران و عراق، خاطرات آزادگان/ 72]

مولف:
داود بختیاری دانشور (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
ما همه سرباز بودیم ((خاطرات اسیر آزاد شده مهدی تجر)) [جنگ ایران و عراق، خاطرات آزادگان/72] عنوان کتابی است از داود بختیاری دانشور که در 396 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داود بختیاری دانشور، کتاب‌های ما همه سرباز بودیم(انتشارات سوره مهر)، فرمانده شهر(انتشارات سوره مهر)، زندگی در مه(انتشارات سوره مهر)، مردی که خواب نمی دید(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.