مارماهی (نمایشنامه)

مولف:
حمید قاسم زادگان جهرمی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
مارماهی (نمایشنامه) عنوان کتابی است از حمید قاسم زادگان جهرمی که در 28 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فارسی است. از حمید قاسم زادگان جهرمی، کتاب‌های آهای شکمو من توت سفید نیستم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، بلند بالای ایل(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
500 تومــان