او. .. . همیشه لبخند می زد

مولف:
حسن شیخ حائری (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
او. .. . همیشه لبخند می زد عنوان کتابی است از حسن شیخ حائری که در 60 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق اسلامی است. از حسن شیخ حائری، کتاب باز بسته است(انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
80 تومــان
موضوعات کتاب
اخلاق اسلامی