غزل هشتاد و شش (گزیده ی غزل جوان امروز)

مولف:
سعید بیابانکی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
غزل هشتاد و شش (گزیده ی غزل جوان امروز) عنوان کتابی است از سعید بیابانکی که در 120 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید بیابانکی، کتاب‌های سنگچین(انتشارات سوره مهر)، یلدا(انتشارات سوره مهر)، لبخندهای مستند(انتشارات سوره مهر)، ضد حالات(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
160 تومــان