غزل هشتاد و شش (گزیده ی غزل جوان امروز)

مولف:
سعید بیابانکی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
غزل هشتاد و شش (گزیده ی غزل جوان امروز) عنوان کتابی است از سعید بیابانکی که در 120 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از سعید بیابانکی، کتاب‌های سنگچین(شرکت انتشارات سوره مهر)، یلدا(شرکت انتشارات سوره مهر)، لبخندهای مستند(شرکت انتشارات سوره مهر)، ضد حالات(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
160 تومــان