رد پایی بر شن

مولف:
حسین ترابی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
رد پایی بر شن عنوان کتابی است از حسین ترابی که در 109 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است.
قیمت کتاب
1,500 تومــان