خاطرات فاطمه آباد (همسر سردار شهید علی بینا)[دفتر ادبیات و هنر مقاومت/ 578]

گروه مولفان:
فاطمه آباد (نویسنده) | محمد رضا محمدی پاشاک (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
خاطرات فاطمه آباد (همسر سردار شهید علی بینا) [دفتر ادبیات و هنر مقاومت/578] عنوان کتابی است از محمد رضا محمدی پاشاک که در 64 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ است. از محمد رضا محمدی پاشاک، کتاب‌های روزی مردی برخاست(شرکت انتشارات سوره مهر)، از روزهای برفی(شرکت انتشارات سوره مهر)، فصل کوچ چلچله(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.