کلاغ کامپیوتر (رمان کارگاهی تخیلی)

مولف:
فرهاد حسن زاده (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
کلاغ کامپیوتر (رمان کارگاهی تخیلی) عنوان کتابی است از فرهاد حسن زاده که در 112 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از فرهاد حسن زاده، کتاب‌های لبخندهای کشمشی یک خانواده(موسسه کتاب چرخ فلک)، خاطرات خون آشام عاشق(موسسه کتاب چرخ فلک)، در روزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع نشده بود(موسسه کتاب چرخ فلک)، هندوانه به شرط عشق(موسسه کتاب چرخ فلک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان