به کی می گن قهرمان (روایتی داستانی از زندگی شهید سید علی اندرزگو)

مولف:
نرگس آبیار (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
به کی می گن قهرمان (روایتی داستانی از زندگی شهید سید علی اندرزگو) عنوان کتابی است از نرگس آبیار که در 96 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از نرگس آبیار، کتاب‌های مجموعه قصه های شیرین هزار و یک شب(پیدایش)، شیار 143(شرکت انتشارات سوره مهر)، قصه های شیرین هزار و یک شب(پیدایش)، قصه های شیرین هزار و یک شب(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.