سفر به فطرت گل سنگ (چکامه ها و قطعه ها)

مولف:
علی موسوی گرمارودی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
سفر به فطرت گل سنگ (چکامه ها و قطعه ها) عنوان کتابی است از علی موسوی گرمارودی که در 224 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از علی موسوی گرمارودی، کتاب‌های به گزینه شعر عرفی شیرازی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر پروین اعتصامی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی(شرکت نشر کتاب هرمس)، جوشش و کوشش در شعر(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14