او (داستان)

مولف:
جمشید خانیان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
او (داستان) عنوان کتابی است از جمشید خانیان که در 135 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از جمشید خانیان، کتاب‌های امپراتور کوتوله ی سرزمین لی لی پوت(افق)، پر قیچی(علم)، طبقه ی هفتم غربی(افق)، دهانی پر از کلاغ(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,900 تومــان