خاطرات سید کاظم اکرمی

گروه مولفان:
کاظم اکرمی (نویسنده) | مسعود کرمیان (گردآورنده) | جواد کامو ربخشایش (گردآورنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
خاطرات سید کاظم اکرمی عنوان کتابی است از جواد کامو ربخشایش که در 219 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاستمداران ایرانی است. از جواد کامو ربخشایش، کتاب‌های زندان موصل(شرکت انتشارات سوره مهر)، خاطرات سیدمرتضی نبوی(شرکت انتشارات سوره مهر)، آینه جویبار(قدیانی)، گزارش یک طرح(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.