یک مرد یک زندگی (بر اساس زندگی شهید محمدحسن نظرنژاد)[قصه فرماندهان/ 21]

مولف:
حسین نیری (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
یک مرد یک زندگی (بر اساس زندگی شهید محمدحسن نظرنژاد) [قصه فرماندهان/21] عنوان کتابی است از حسین نیری که در 96 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از حسین نیری، کتاب‌های فرار از موصل(شرکت انتشارات سوره مهر)، اسیر کوچک(شرکت انتشارات سوره مهر)، فرمانده جدید(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.