مجموعه آثار نقاشی های علی محمد شیخی

مولف:
محمدعلی شیخی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
مجموعه آثار نقاشی های علی محمد شیخی عنوان کتابی است از محمدعلی شیخی که در 64 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی های ایرانی است.
قیمت کتاب
9,500 تومــان