تا دستبوسی خدا (سفرنامه حج)

مولف:
سیدمحمود جوادی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
تا دستبوسی خدا (سفرنامه حج) عنوان کتابی است از سیدمحمود جوادی که در 168 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حج است.