سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ

گروه مولفان:
شاه ایران مظفرالدین قاجار (نویسنده) | فرشاد فرشباف ابریشمی (گردآورنده)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ عنوان کتابی است از فرشاد فرشباف ابریشمی که در 288 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشاد فرشباف ابریشمی، کتاب‌های ایران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، مازندران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، اصفهان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، آذربایجان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید