متون فقه حقوقی -جلد 2

گروه مولفان:
مختار صبوری رازلیقی (نویسنده) | محمد بن مکی شهید اول (نویسنده) | زین الدین بن علی شهید ثانی (نویسنده) | روح الله خمینی (نویسنده) | جعفربن حسن محقق حلی (نویسنده)

ناشر:
مهاجر

درباره کتاب:
متون فقه حقوقی -جلد2 عنوان کتابی است از جعفربن حسن محقق حلی که در 250 صفحه و توسط انتشارات مهاجر در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از جلد دوم کتاب حاضر تحت عنوان" المختصر من الکتب الفقیه: متون فقه جزایی" با " ترجمه و توشیح رضا شکری " منتشر شده است. موضوع اصلی این کتاب فقه جعفری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جعفربن حسن محقق حلی، کتاب‌های المختصر النافع(الهام)، متون فقه حقوقی(مهاجر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
8,000 تومــان
موضوعات کتاب
فقه جعفری
حقوق