متون فقه حقوقی -جلد 1

گروه مولفان:
مختار صبوری رازلیقی (نویسنده) | محمد بن مکی شهید اول (نویسنده) | زین الدین بن علی شهید ثانی (نویسنده) | روح الله خمینی (نویسنده) | جعفربن حسن محقق حلی (نویسنده)

ناشر:
مهاجر

درباره کتاب:
متون فقه حقوقی -جلد1 عنوان کتابی است از جعفربن حسن محقق حلی که در 381 صفحه و توسط انتشارات مهاجر در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از جلد دوم کتاب حاضر تحت عنوان" المختصر من الکتب الفقیه: متون فقه جزایی" با " ترجمه و توشیح رضا شکری " منتشر شده است. موضوع اصلی این کتاب فقه جعفری است. از جعفربن حسن محقق حلی، کتاب‌های المختصر النافع(الهام)، متون فقه حقوقی(مهاجر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
فقه جعفری
حقوق