تاتی بغلی [تاتی های همچین و همچین/7]

مولف:
ناصر کشاورز (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
تاتی بغلی [تاتی های همچین و همچین/7] عنوان کتابی است از ناصر کشاورز که در 10 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. از ناصر کشاورز، کتاب‌های رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، نقاشی های تاتی، رنگ های قاتی پاتی(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر کودکان