تاتی بغلی [تاتی های همچین و همچین/7]

مولف:
ناصر کشاورز (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
تاتی بغلی [تاتی های همچین و همچین/7] عنوان کتابی است از ناصر کشاورز که در 10 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر کشاورز، کتاب‌های رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، نقاشی های تاتی، رنگ های قاتی پاتی(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر کودکان