تحقیق در تاریخ و عقاید مذاهب اهل سنت و فرقه اسماعیلیه

مولف:
یوسف فضائی (نویسنده)

ناشر:
آشیانه کتاب

درباره کتاب:
تحقیق در تاریخ و عقاید مذاهب اهل سنت و فرقه اسماعیلیه عنوان کتابی است از یوسف فضائی که در 416 صفحه و توسط انتشارات آشیانه کتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اهل سنت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوسف فضائی، کتاب‌های آفرینش جهان، انسان و آغاز شهرنشینی(آشیانه کتاب)، تاریخ عقاید و مذاهب شیعه(آشیانه کتاب)، تحقیق در تاریخ و عقاید(آشیانه کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.