درآمدی بر ساختار اسطوره ای شاهنامه

مولف:
بهار مختاریان (نویسنده)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
درآمدی بر ساختار اسطوره ای شاهنامه عنوان کتابی است از بهار مختاریان که در 280 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فردوسی، ابوالقاسم، 329 است. از بهار مختاریان، کتاب پژوهشی در خرقه ی درویشان و دلق صوفیان(آگه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.