گلسازی با پارچه 2 [دنیای هنر]

مولف:
مصطفی رازقی (مترجم)

ناشر:
بین المللی حافظ

درباره کتاب:
گلسازی با پارچه 2 [دنیای هنر] عنوان کتابی است با ترجمه مصطفی رازقی که در 64 صفحه و توسط انتشارات بین المللی حافظ در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گل مصنوعی است.
قیمت کتاب
2,400 تومــان