قصاید شیخ شیراز سعدی [گزینه ادب پارسی/4]

گروه مولفان:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده) | بهاءالدین اسکندری (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
قصاید شیخ شیراز سعدی [گزینه ادب پارسی/4] عنوان کتابی است از بهاءالدین اسکندری که در 358 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از بهاءالدین اسکندری، کتاب‌های کلیات سعدی(قدیانی)، غزلیات شیخ شیراز سعدی(قدیانی)، قطعات شیخ شیراز سعدی(قدیانی)، رباعیات سعدی(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان