180 پرسش و پاسخ درباره صنعت پرواز [کتاب های تکمیلی چرا و چگونه/3]

مولف:
فرزانه کریمی (مترجم)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
180 پرسش و پاسخ درباره صنعت پرواز [کتاب های تکمیلی چرا و چگونه/3] عنوان کتابی است با ترجمه فرزانه کریمی که در 40 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دایره المعارف و واژه نامه های کودکان و نوجوانان است.