ایران سرای کهن

گروه مولفان:
فرامرز غنی (مترجم) | اسدالله علوی (مترجم) | افشین بختیار (عکاس)

ناشر:
فرهنگسرای میردشتی

درباره کتاب:
ایران سرای کهن عنوان کتابی است با ترجمه فرامرز غنی که در 366 صفحه و توسط انتشارات فرهنگسرای میردشتی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عکس ها است.
قیمت کتاب
150,000 تومــان