حماسه گیلگمش [مجموعه آرش/1]

گروه مولفان:
محمداسماعیل فلزی (مترجم) | نانسی کی ساندرز (مقدمه نویس)

ناشر:
هیرمند

درباره کتاب:
حماسه گیلگمش [مجموعه آرش/1] عنوان کتابی است با ترجمه محمداسماعیل فلزی که در 170 صفحه و توسط انتشارات هیرمند در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The epic of gilgamesh. موضوع اصلی این کتاب اساطیر آشوری و بابلی است.
قیمت کتاب
11,000 تومــان