ده دم قورقوت (شاهکار ادبی و حماسی ترکان اوغوز)

مولف:
بهزاد بهزادی (مترجم)

ناشر:
نخستین

درباره کتاب:
ده دم قورقوت (شاهکار ادبی و حماسی ترکان اوغوز) عنوان کتابی است با ترجمه بهزاد بهزادی که در 264 صفحه و توسط انتشارات نخستین در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسانه ها وقصه های ترکی است.
قیمت کتاب
4,500 تومــان