المختصر النافع (فی فقه الامامیه)[مجموعه متون درسی]

مولف:
جعفربن حسن محقق حلی (نویسنده)

ناشر:
الهام

درباره کتاب:
المختصر النافع (فی فقه الامامیه) [مجموعه متون درسی] عنوان کتابی است از جعفربن حسن محقق حلی که در 288 صفحه و توسط انتشارات الهام در سال 1377 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقه جعفری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جعفربن حسن محقق حلی، کتاب‌های متون فقه حقوقی(مهاجر)، متون فقه حقوقی(مهاجر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان
موضوعات کتاب
فقه جعفری -- قرن ق 7