المختصر النافع (فی فقه الامامیه)[مجموعه متون درسی]

مولف:
جعفربن حسن محقق حلی (نویسنده)

ناشر:
الهام

درباره کتاب:
المختصر النافع (فی فقه الامامیه) [مجموعه متون درسی] عنوان کتابی است از جعفربن حسن محقق حلی که در 288 صفحه و توسط انتشارات الهام در سال 1377 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقه جعفری است. از جعفربن حسن محقق حلی، کتاب‌های متون فقه حقوقی(مهاجر)، متون فقه حقوقی(مهاجر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان
موضوعات کتاب
فقه جعفری -- قرن ق 7