سارتر (اگزیستانسیالیسم و بن بست ایدئولوژیک)[تک نگاری/ 6]

مولف:
علیرضا فرجی (نویسنده)

ناشر:
رسش

درباره کتاب:
سارتر (اگزیستانسیالیسم و بن بست ایدئولوژیک) [تک نگاری/6] عنوان کتابی است از علیرضا فرجی که در 188 صفحه و توسط انتشارات رسش در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سارتر، ژان پل، 1905 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا فرجی، کتاب‌های خدا و شر(ریسمان)، سارتر خردگرایی رمانتیک(ریسمان)، درآمدی بر اگزیستانسیالیسم(ریسمان)، استعلای خود(ریسمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.