تاریخ جامعه شناسی (پیدایش و شکل گیری نظریه های نوین)

گروه مولفان:
فریدریش یوناس (نویسنده) | عبدالرضا نواح (مترجم)

ناشر:
رسش

درباره کتاب:
تاریخ جامعه شناسی (پیدایش و شکل گیری نظریه های نوین) عنوان کتابی است از فریدریش یوناس با ترجمه‌ی عبدالرضا نواح که در 444 صفحه و توسط انتشارات رسش در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Geschichte der Soziologie، c 1968. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,400 تومــان