بُخت نَصر -مجموعه 2 جلدی (اوج و فرود امپراتوری بابل)

مولف:
ثریا جبارزاده (نویسنده)

ناشر:
سمیر

درباره کتاب:
بُخت نَصر -مجموعه 2 جلدی (اوج و فرود امپراتوری بابل) عنوان کتابی است از ثریا جبارزاده که در 1134 صفحه و توسط انتشارات سمیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از ثریا جبارزاده، کتاب‌های دلشاد خاتون(سمیر)، آریو برزن(سمیر)، زرتشت(سمیر)، اسکندرنامه(سمیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
65,000 تومــان