بُخت نَصر -مجموعه 2 جلدی (اوج و فرود امپراتوری بابل)

مولف:
ثریا جبارزاده (نویسنده)

ناشر:
سمیر

درباره کتاب:
بُخت نَصر -مجموعه 2 جلدی (اوج و فرود امپراتوری بابل) عنوان کتابی است از ثریا جبارزاده که در 1134 صفحه و توسط انتشارات سمیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ثریا جبارزاده، کتاب‌های دلشاد خاتون(سمیر)، آریو برزن(سمیر)، زرتشت(سمیر)، اسکندرنامه(سمیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
65,000 تومــان