روز جغد (یک داستان ساده)[داستان های ایتالیایی قرن 20/ 39]

گروه مولفان:
لئوناردو شاشا (نویسنده) | رضا قیصریه (مترجم) | اعظم رسولی (مترجم)

ناشر:
کتاب خورشید

درباره کتاب:
روز جغد (یک داستان ساده) [داستان های ایتالیایی قرن 20/39] عنوان کتابی است از لئوناردو شاشا با ترجمه‌ی اعظم رسولی که در 164 صفحه و توسط انتشارات کتاب خورشید در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Il Giorno della CivettaUna Storia SempliceLeonardo SciaScia Adelphi Edizioni. موضوع اصلی این کتاب داستان های ایتالیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لئوناردو شاشا، کتاب‌های لغت شناسی(نیلا)، نقاب برکش بناپارت(مشکی)، روز جغد(روشنگران و مطالعات زنان)، ایستگاه مرکزی فوراً بکُشید/ بازی جامعه(کتاب خورشید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,500 تومــان