بررسی بحران های مالی جهان

مولف:
ابوالفضل شهرآبادی (گردآورنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
بررسی بحران های مالی جهان عنوان کتابی است از ابوالفضل شهرآبادی که در 238 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رکود اقتصادی است. از ابوالفضل شهرآبادی، کتاب‌های مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، نهادهای پولی و مالی(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، مدیریت مالی(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.