شهربانو

گروه مولفان:
ثریا منصوربیگی (نویسنده) | غزاله گیاهی (نویسنده)

ناشر:
نامک

درباره کتاب:
شهربانو عنوان کتابی است از ثریا منصوربیگی که در 400 صفحه و توسط انتشارات نامک در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ثریا منصوربیگی، کتاب‌های لحظه عاشق شدن(پرسمان)، خوب ها کمی غیر عادی اند(شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا)، سیاه و سفید(شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان