ادبیات سبز (مجموعه مقالات در نقد بوم گرایانه ادبیات فارسی)

گروه مولفان:
زهرا پارساپور (نویسنده) | سید جلیل شاهری لنگرودی (ویراستار)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
ادبیات سبز (مجموعه مقالات در نقد بوم گرایانه ادبیات فارسی) عنوان کتابی است از زهرا پارساپور که در 135 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زهرا پارساپور، کتاب‌های درباره نقد بوم گرا(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نقد بوم گرا(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.