کتاب شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر (دفتر دوم جلال آل احمد، صادق چوبک، سیمین دانشور، ابراهیم گلستان)[مجموعه ادب معاصر فارسی/ 21]

گروه مولفان:
فاطمه فرهودی پور (نویسنده) | حسن عابدینی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
کتاب شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر (دفتر دوم جلال آل احمد، صادق چوبک، سیمین دانشور، ابراهیم گلستان) [مجموعه ادب معاصر فارسی/21] عنوان کتابی است از حسن عابدینی که در 236 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آل احمد، جلال، ۱۳۰۲ است. از حسن عابدینی، کتاب‌های تاریخ ادبیات داستانی ایران(سخن)، صد سال داستان نویسی ایران(نشر چشمه)، در ستایش داستان(نشر چشمه)، صد سال داستان نویسی ایران(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.