درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار

مولف:
امید رضایی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار عنوان کتابی است از امید رضایی که در 254 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.