تاریخچه میرزا کوچک خان (روایتی نو و متفاوت به قیام جنگل)

گروه مولفان:
سیدمحمد بحرالعلوم قزوینی (نویسنده) | مهدی نورمحمدی (گردآورنده)

ناشر:
نامک

درباره کتاب:
تاریخچه میرزا کوچک خان (روایتی نو و متفاوت به قیام جنگل) عنوان کتابی است از مهدی نورمحمدی که در 104 صفحه و توسط انتشارات نامک در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی نورمحمدی، کتاب‌های خاطراتی از موسیقی دانان(علمی)، قرة العین(علمی)، عماد ملک خط(علمی)، شیخیه و بابیه در ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.