تاریخ پولی ایران (از صفویه تا قاجاریه)

گروه مولفان:
رودلف پی متی (نویسنده) | ویلم ام فلور (نویسنده) | پاتریک کلاسن (نویسنده) | جواد عباسی (مترجم)

ناشر:
نامک

درباره کتاب:
تاریخ پولی ایران (از صفویه تا قاجاریه) عنوان کتابی است از رودلف پی متی با ترجمه‌ی جواد عباسی که در 384 صفحه و توسط انتشارات نامک در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The monetary history of Iran: from the Safavids to the Qajars، 2013. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رودلف پی متی، کتاب‌های زوال صفویه و سقوط اصفهان(نامک)، ایران در بحران(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.