کسب و کار بین الملل (رویکردی جامع و کاربردی)

گروه مولفان:
مهران رضوانی (نویسنده) | امیرمحمد گلابی (نویسنده)

ناشر:
سازمان مدیریت صنعتی

درباره کتاب:
کسب و کار بین الملل (رویکردی جامع و کاربردی) عنوان کتابی است از مهران رضوانی که در 400 صفحه و توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شرکت های چند ملیتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهران رضوانی، کتاب‌های کارآفرینی بین المللی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، بازاریابی در بنگاه های کارآفرین(سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی)، طراحی و تدوین طرح کسب و کار(سازمان مدیریت صنعتی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.