تروتسکی و تروتسکیسم [آرا و عقاید سیاسی/4]

گروه مولفان:
الکس کالینیکوس (نویسنده) | محمد رفیعی مهرآبادی (مترجم)

ناشر:
خجسته

درباره کتاب:
تروتسکی و تروتسکیسم [آرا و عقاید سیاسی/4] عنوان کتابی است از الکس کالینیکوس با ترجمه‌ی محمد رفیعی مهرآبادی که در 215 صفحه و توسط انتشارات خجسته در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تروتسکی، لئون، ، ۱۹۴۰ است. از الکس کالینیکوس، کتاب مارکسیسم و فلسفه(بوتیمار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.