خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران (تحلیلی اجتماعی فرهنگی از تاریخ سیاسی ایران)

مولف:
عبدالعلی معظمی (نویسنده)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران (تحلیلی اجتماعی فرهنگی از تاریخ سیاسی ایران) عنوان کتابی است از عبدالعلی معظمی که در 358 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.