گلستان سعدی [متون کهن/12]

گروه مولفان:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده) | حسن انوری (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
گلستان سعدی [متون کهن/12] عنوان کتابی است از حسن انوری که در 352 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian prose literature است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن انوری، کتاب‌های فرهنگ کنایات سخن(سخن)، فرهنگ درست نویسی سخن(سخن)، فرهنگ جغرافیایی سخن(سخن)، فارسی عمومی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,000 تومــان