موفقیت (چرا شما موفق نباشید؟)[لب مطلب]

گروه مولفان:
جیم رندل (نویسنده) | مریم منتظر (مترجم)

ناشر:
پردیس آباریس

درباره کتاب:
موفقیت (چرا شما موفق نباشید؟) [لب مطلب] عنوان کتابی است از جیم رندل با ترجمه‌ی مریم منتظر که در 184 صفحه و توسط انتشارات پردیس آباریس در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The skinny on success: why not you؟ ، c2010. موضوع اصلی این کتاب موفقیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جیم رندل، کتاب‌های لب مطلب بازاریابی شبکه ای(شبگون)، لب مطلب فروش مستقیم(شبگون)، هنر متقاعد سازی(پردیس آباریس)، نیروی اراده(پردیس آباریس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.