قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی 1396 (قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ...)[مجموعه کتاب های قانون دیدآور]

مولف:
جهانگیر منصور (گردآورنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی 1396 (قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ...) [مجموعه کتاب های قانون دیدآور] عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 735 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی مدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید