داستان خسرو و شیرین [گزینه ادب پارسی/22]

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | حسین حداد (مصحح)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
داستان خسرو و شیرین [گزینه ادب پارسی/22] عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 504 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق