عشق و گردش به چپ (عاشقانه های کارل مارکس)[شعر جهان/ 35]

گروه مولفان:
کارل مارکس (نویسنده) | علیرضا بهنام (مترجم)

ناشر:
سرزمین اهورایی

درباره کتاب:
عشق و گردش به چپ (عاشقانه های کارل مارکس) [شعر جهان/35] عنوان کتابی است از کارل مارکس با ترجمه‌ی علیرضا بهنام که در 52 صفحه و توسط انتشارات سرزمین اهورایی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از کارل مارکس، کتاب‌های اسناد بین الملل اول(شرکت نشر کتاب هرمس)، سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی(لاهیتا)، سرمایه(فردوس)، لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.