چهار سوار مکاشفه [ادبیات داستانی جهان/10]

گروه مولفان:
ویسنته بلاسکو-ایبانز (نویسنده) | قاسم صنعوی (مترجم)

ناشر:
سرزمین اهورایی

درباره کتاب:
چهار سوار مکاشفه [ادبیات داستانی جهان/10] عنوان کتابی است از ویسنته بلاسکو-ایبانز با ترجمه‌ی قاسم صنعوی که در 364 صفحه و توسط انتشارات سرزمین اهورایی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Les quatre cavaliers de l'Apocalypse; roman tr. de l'espagnol par G. Hérelle، 1917. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
30,000 تومــان