گلستان سعدی

گروه مولفان:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده) | محمد علی فروغی (مصحح) | محمدمهدی منصوری (خطاط)

ناشر:
یاقوت کویر

درباره کتاب:
گلستان سعدی عنوان کتابی است از مصلح بن عبدالله سعدی که در 248 صفحه و توسط انتشارات یاقوت کویر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian prose literature است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصلح بن عبدالله سعدی، کتاب‌های کلیات سعدی(کتاب آبان)، گلستان سعدی(به نشر)، کلیات سعدی(لیدا)، کلیات سعدی(کارگاه فیلم و گرافیک سپاس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان